Risttee kogudus logo

Info

Kontakt

Tartu Kristlik Risttee kogudus

Kontor: Kaunase pst 9a Tartu 50704 (vt kaarti)

Pü hapä evased kogunemised: Kaunase pst 9a (vt kaarti)

Telefon: 51 44864

Email: info@risttee.ee

Jä lgi Risttee tegemisi Facebookis ja Twitteris

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon