Risttee kogudus logo

Info

Vanematekogu


Peep Saar

peep@risttee.ee

Põ lise tartlasena on Peep nü ü dseks ka ise siia kodu rajanud ning pü ü ab oma abikaasa Anna, 3 lapse ning koeraga teha Jeesust tuntuks siin linnas.


Margo on kirglik ettevõ tja ja meeldib pü ü elda seatud sihtide poole. Armastab oma naist, tü tart ja poega ning ü le kõ ige on veendunud vajaduses elada elu koos Jeesusega.


Theo Bunescu

tbunescu@yahoo.com

Theo loves Jesus, his wife, and Jesus' Bride. He likes football, snowboarding, and reading!


Innar Kruglov

innar@k-oma.ee

Innar on metsamees, abikaasa ja kolme lapse isa. Talle meeldib sportida ja lauamä nge mä ngida.


Meelis Kibuspuu

meelis@ekklesia.ee

Abielus ja viie lapse isa. Tö ö tab sotsiaalses ettevõ ttes Sõ bralt Sõ bralt ja on GLS juhtimiskonverentsi eestvedaja Eestis. Kui natuke aega iseenda jaoks saab, siis tegeleb spordiga, eriti armastab tennist mä ngida.


Vahur armastab kohalikku kogudust, on abielus kauni lätlannaga, juhib misjoniorganisatsiooni Noorteühendus Koma ning naudib jõusaali ja rikastavaid suhteid.


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon