Risttee kogudus logo

Kes me oleme

Kes ja mis on Risttee

Risttee on kogukond tavalisi inimesi, keda Jeesus on muutnud ning muutmas. Tä nu sellele tahame me Jumalat rohkem tundma õ ppida ning elada kui perekond, mis on saadetud teenima meie linna.

Enamus Risttee koguduse tegevusest toimub elades oma igapä evast elu vä iksemates kogukondades. Samas kord nä dalas saame me ka ü hiselt kokku - selleks et puhata, tä histada ning õ ppida tundma Jumalat ja tema aegade ü lest lugu.

Loe rohkem meie identiteetide kohta:

//Perekond //Teenijad //Saadikud //Ü listajad

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon