Risttee kogudus logo

Kes me oleme

ülistajad

Me oleme Jumala ü listajad, kes igatsevad muutuda rohkem Tema sarnaseks.

Mõ istes, et me oleme samaaegselt rohkem kadunud ja eksinud kui iial arvata oskame ning enam armastatud ja igatsetud kui eales loota oleme osanud, tekitab see meis vastusena sü gava rõ õ mu ning igatsuse enam

õ ppida tundma Jumalat, kes meid nõ nda on armastanud. Ü listajatena kiidame me Jumalat kogu oma olemusega selle eest, kes ta on ning mis ta teinud ja tegemas on, ning igatseme teda aina rohkem tundma õ ppida ning Kristuse sarnaseks saada.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon