Risttee kogudus logo

Kes me oleme

Perekond

Me oleme Jumala lapsed, kes perekonnana elades hoolitsevad ü ksteise vajaduste eest.

Jumala eesmä rk on lä bi aegade olnud leida ja muuta inimesi selliselt, et nende eludest võ iks kõ ik nä ha milline Tema on. Tä nu Jeesusele oleme me Jumala armastatud lapsed - Jumala pojad ning tü tred. Perekonnana me jagame oma elu ü heskoos - naerame ja nutame, tü litseme ja lepime, pidutseme ja sö ö me, hoolitseme ü ksteise praktiliste vajaduste eest, julgustame, noomime, rä ä gime ü ksteisele tõ tt armastuses.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon