Risttee kogudus logo

Kes me oleme

Saadikud

Me oleme Jumala saadikud, kelle elud ja sõ nad nä itavad tulevast reaalsust.

Jumal saatis oma poja Jeesuse maailma inimesena. Ta elas konkreetses kultuuriruumis, sõ i ja suhtles, tö ö tas ja puhkas selliselt, et inimesed tema

ü mber nä gid ja kogesid milline Jumal tõ eliselt on. Nõ nda ka meie, olles ise kogenud lepitust, oleme nü ü d lepituse saadikutena saadetud oma kultuuri ja inimeste keskele taastama kogu loodu suhet Jumalaga. Saadikutena õ pime me tundma oma kultuuri ja inimesi selliselt, et Hea

Sõ num oleks meie sõ nade ja tegude kaudu mõ istetav ja arusaadav.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon