Risttee kogudus logo

Kes me oleme

Teenijad

Me oleme Jumala sulased, kelle elustiiliks on teenimine.

Jeesus, inimeseks saanud Jumala, elas siin maa peal otsekui teenija. Ta oli higine, verine, vä sinud, loobudes lõ puks isegi oma elust. Seda selleks et inimesed võ iksid kogeda pä ä stet ja taastatud suhet Jumalaga. Jeesuse

jä rgijatena tahame ka meie rõ õ msalt teenida ü ksteist ning inimesi, keda Jumal me ellu juhatab. Me ei tee seda kohustusest ega pü ü dest võ ita inimeste heakskiitu vaid samasuguse suhtumise ja alandlikkusega nagu Jeesus.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon