Risttee kogudus logo

SINU AUKS

„Sinu auks“ eesmä rk on kutsuda ü les ja julgustada inimesi olema need, kelleks Jumal on meid kutsunud! Mitte niisama viljelema kristlikku kultuuri, vaid tõ esti olema Jumala riigi tunnistaja siin maailmas selle kõ ige paremas mõ ttes!

Selleks oleme ellu kutsunud projekti „Sinu auks“ – see on eestikeelsete kristlike ü listuslugude kogumine ja kvaliteetne salvestamine, et teha need tasuta kä ttesaadavaks kõ igile huvilistele.

„Uue laulu esmaspä ev“ on meie projekti esimene etapp, mil 2019 aastast alates igal nädalal avalikustatakse ü ks laul koos ü leskutse,

mõ tiskluse võ i vaimuliku sõ numiga, et need innustaksid astuma sammu lä hemale suhtes Jumalaga. Seega saame ö elda, et ellu kutsutud projekt ei ole mitte ainult põ nev ja elevust tekitav, vaid on mõ eldud olema kõ nekas igale inimesele!

Projekti teises etapis piisava lugude kogunemisel tekib võ imalus laulude striimimiseks veebikeskkonnast võ i allalaadimiseks erinevateks võ imalusteks.

Tagamaks head salvestuse kvaliteeti vajame sinu abi, et katta kulud ruumide ja tehnika rendi ning helimaterjalide tö ö tluseks. Kutsume sind kaasa olema osa projektist ning panustama selleks, et see võ iks sü ndida!

Meie kogu projekti liikmetega usume, et see ei ole ainult 2019 projekt, vaid kestab edasi seni kuni on vahvaid inimesi, kes on valmis panustama ja kaasa lö ö ma ( muusikud, eestvedajad jne), et midagi suuremat võ iks teoks saada.

Sina saad kaasa lü ü a:

- kui palvetad muusikute ja projektiliikmete eest

- jä lgid ja jagad meid sotsiaalmeedias:

 • facebook.com/sinuauks
 • youtube.com/sinuauks
 • - toetad annetusega:

  Tartu Kristlik Risttee kogudus

  a/a EE142200221034828231

  selgitus: „Sinu auks projekt”

  ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon