Risttee kogudus

KES ME OLEME?

Jumalasse uskuv, Jeesust järgiv, inimesi armastav, Püha Vaimu väes elav ja maailma läkitatud (Jumala laste) perekond. Tavalised, kuid ometi kardetavalt imeliselt loodud inimesed. Tavalised inimesed ebatavalisel teekonnal Jeesusega. Jumalast Vaimustatud Jeesuse järgijad.

Usume, et Jumal on loonud maailma ja et inimestena oleme loodud tema näo järgi.
Usume, et Jeesus on Jumala poeg, kelle ta läkitas maailma. Jeesus elas täiuslikku elu ja õpetas nägema Jumalariiki maa peal. Jumala armastus maailma vastu on saanud kõige nähtavamaks sellega, et ta lasi oma pojal Jeesuses surra inimeste eest. Jeesus tõusis üles kolmandal päeval ja läks Isa juurde jättes oma järgijatele misjonikäsu ja armastusekäsu – armastada kõiki inimesi nagu iseennast ja tunnistada kõikidele temast. Jeesus läkitas kolmainsuse kolmanda isiku ehk Püha Vaimu, kes elab nendes inimestes, kes Jeesuse oma päästjaks tunnistavad.

Ristteel tahame elada oma elu lähtuvalt kolmest identiteedist:

Ülistajad

Me oleme ülistajad. See tähendab seda, et tunnistame Jumala suurust ja tunnustame teda Loojana. Me ei suuda päriselt mõista Jumala olemust, aga läbi Jeesuse oleme lepitatud Jumalaga ning lähtume sellest, et ta on andnud meile lapseõiguse ja võime teda kutsuda oma isaks (Rm 8:14-17). Me oleme armastatud Tema poolt suurema armastusega, kui suudame mõista ja Ta on andnud meile elu, mida me pole ära teeninud oma tegudega, vaid see on kingitus meile. Sellepärast tahame tänada ja kiita Jumalat kogu oma olemusega ja elada tema poja Jeesuse sarnaselt. Ülistus ei ole meie jaoks lihtsalt tegevus või aitäh ütlemine, vaid eluviis, mis väljendab meie imetlust ja vaimustust Jumala suhtes (Js 12:4-5; Ps 100:4).

Perekond

Me oleme perekond. Oleme kogudusena ennekõike Jumala perekond, tema lapsed, kes püüame armastada Teisi inimesi nagu iseennast. Nii nagu päris perekonnas hoolime üksteisest ja toetame üksteist.

  • Märkame üksteise vajadusi ja oleme valmis ühiselt neid vajadusi täitma.
  • Rõõmustame üksteisega koos ja jagame üksteise muresid.

Meile meeldib üheskoos aega veeta ja vestelda eluolulistel teemadel. Ükski perekond pole täiuslik ja paljud meist tulevad purunenud või katkistest perekondadest valusate kogemustega. Ka meie ei ole täiuslikud, kuid usume, et Jumala Püha Vaimu läbi on Tema meid liitmas ühtseks perekonnaks, kes inimlikest puudustest hoolimata suudavad elada selliselt, et see paneb inimesi imestama ja küsima, kuidas nii erinevad inimesed suudavad üksteist sellisel viisil armastada. Tahame olla külalislahke perekond, kes alati tervitab uusi inimesi enda keskel ja võtab nad rõõmuga vastu oma perekonda. Lähtume Apostlite tegude raamatu 2. peatükis kirjeldatud
algkoguduse eeskujust ja meelsusest (Ap 2:42-47).

Saadikud

Me oleme saadikud. Jeesus ütles oma järgijatele, et nad armastaksid inimesi enda ümber ja räägiksid temast kõigile. Olles ise kogenud Jeesuse elumuutvat väge, tahame seda jagada inimestega, kelle keskel me elame. Tahame seda teha ennekõike inimesi armastades ja olles nende kõrval just seal, kus nemad on. Kuna suhe Jeesusega on meie elu keskne suhe, millele rajaneb meie elu, siis tahame tema eeskuju järgida loomulikul viisil iga päev. Meie tunnistus temast võib saada elavaks nii tavalistes vestlustes, juhuslikes kohtumistes, kaasinimeste abistamises või kogukondlikus panuses. Me teame, et meie ei suuda veenda inimesi uskuma
Jumalat, aga usume, et Jumal teeb ennast nähtavaks ja
kogetavaks läbi meie. (Ap 1:7-8)

Üks on kõige väiksem positiivne number. Aga lõpuks hakkab kõik ühest. Ja vahel võib ühel olla suurem mõju, kui oskame arvata. Üks vestlus, üks heategu, üks kallistus, üks klaas vett võivad muuta või isegi päästa elu. Jeesus pööras tähelepanu igaühele ja ta pöördus sageli inimeste poole isiklikult. Meil kõigil on üks sõber või tuttav, kes veel ei tunne Jeesust. Võib-olla oled aga hoopis sina see üks sõber, kes otsid Jumalat, aga ei ole teda veel leidnud ja sa vajad vestluskaaslast. Kui me igaüks võtaks aega üks tund nädalas, et veeta see oma ühe sõbraga ja temaga vestelda, siis aja jooksul on sellel väikesel panusel suur mõju. Mis oleks, kui Risttee koguduse perekond oleks 1% Tartu linna inimestest? Suur ja julge unistus? Ometi algab see kõik ühest. Sinust ja sinu sõbrast… ja ühest tunnist nädalas.

1+1 - risttee kogudus missioon - evangelism

VÄLJAKUTSED

Tänapäeval on kombeks inimestel esitada endale uusi väljakutseid – tavaliselt tehakse seda aastavahetusel, kus justkui saab alustada kõike uuesti valgelt lehelt – tõsi on, et väljakutse täitmine või mittetäitmine annab meile mõõdiku, kas me oleme “midagi” (uut) saavutanud.

Risttee kogudusena kutsume Sind üles neljaks väljakutseks:

Ära heitu, kui oled jäänud maha oma piiblilugemiskavaga või on jäänud Piibli lugemine mõni päev vahele. Tule selle juurde tagasi, sest Jumal saab just läbi Piibli Sind kõnetada. Piibel on Jumala Sõna, mis saab muuta meie südant ja elusid.
„Jumala sõna on elav” (Hb 4:12)

Jh 15:12 Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen
armastanud teid!

Elame maailmas, kus lihtne on leida negatiivseid uudiseid ja kommentaare. Üks julgustav sõna võib muuta igaühe meie päeva helgemaks ja anda koguni elule uue perspektiivi.

Üks paremaid ja lihtsamaid viise tähendusrikasteks kohtumisteks on kõndimised üheskoos. Kõndides kellegagi kahekesi oleme justkui sümboolselt kaks (elu)teelist, kes jagavad oma teekonda ja pakuvad seltskonda. Ühine keskkond, ühine teekond, jagatud rõõmud ja jagatud mured loovad võimaluse Jeesusel sekkuda meie vestlustesse ja muuta meie teekond millekski palju suuremaks kui meie kaks. Leia endale keegi, kellega 1h nädalas kõndida ja jagada oma usku ja elu.

KOGUDUSE JUHTIMINE

Pastor ja pastori abikaasa

Meelis ja Karita Kibuspuu

Meelis ja Karita õnnistati kogudust juhtima 1.septembril 2019. Meelis on olnud GLS Eesti algataja ja juht, Sõbralt Sõbrale juhataja 20 aastat. Täna on ta Sõbralt Sõbrale nõukogu esimees.
Karita on pereterapeut ja töötab Sõbralt Sõbrale nõustamiskeskuses nõustajana.
Meelis ja Karita on olnud abielus 25 aastat ja nende peres kasvab viis last. Nende ühiseks sooviks on toetada peresuhteid.

Koguduseliikmed ütlevad:
Ma ütleks lisaks, et nendel mõlemal on väga teisi teeniv eluviis. Meelis on julge ja Karita tasane.

Meelis ja Karita on Püha Vaimu poolt meile kingitud olema kindla visiooniga karjased, kes tõesti hoolivad IGA indiviidi vaimuliku kasvu eest. Nad näevad probleeme kui kasvu võimalustena suhtes Kristusega ja üksteisega. Imelised eeskujud abielupaarina ja vanematena. Ülimalt tänulik nende eest!

Hoolivad, suure südamega

Hooliv, karjase süda

Eesminejad, kes on usukaaslastele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses.
Pastor Meelise peale mõeldes tuleb esimesena pähe sõna “hoolimine”. Tema armastus Risttee koguduse vastu paistab kergesti silma – tema jaoks on kõige olulisem hoida oma inimesi ning aidata neid usuteel edasi. Sama võib öelda ka Karita kohta. Oma tasase ja tasakaaluka vaimuga moodustavad nad Meelisega suurepärase tiimi. Nad on tähelepanelikud märkamaks kõiki inimesi, kes Risttee kogudusest kas pühapäevase teenistuse või muu ürituse raames läbi käivad. Nad armastavad osadust, tähistavad inimesi ja naudivad huumorit.
Nad on väga palvemeelsed ja innukad Jeesuse järgijad
Tublid ja asjalikud noored
Hoolivad ja julgustavad

End ümbritsevaid võimestavad ja innustavad. Suure julgustusanniga ja hoolitsevad. Jumala tahet otsivad ja palvele orienteeritud! 🫶

Vanematekogu

Vanematekogu on koguduse vaimuliku ja majandusliku töö juhtimise kollektiivne organ, mis juriidiliselt täidab ka koguduse juhatuse rolli. Vanematekogu liikme peamine funktsioon on olla koguduse vaimulik karjane ja ülevaataja.

 • 41 aastane
 • abielus abikaasa Merlega
 • 7-aastane Samuel, 5-aastane Robert
 • “Our family life is often a roller coaster. I love them all and seek to serve them well by providing for all their needs 🙂 ”

Kui kaua oled kristlane olnud?
I have been a follower of Jesus for 30 years this year. Grateful for His grace and for the journey so far!

Kus Sa töötad? Mida Sa oma töö puhul naudid? I have my consulting company through which I do all of my work. My work consists of consulting and training both companies as well as churches, denominations, and Christian organizations. My areas of focus are: leadership, communication, and team work. A large portion of my time goes into being part of the leadership team of an organization called M4 Europe that has as its vision to ignite a church planting movement across Europe. We are in 16 coun- tries and have helped plant more than 280 churches in Europe in the last 12 years. Some of the things I help with are learning management, leadership of expert teams, content development, leadership training, and starting in new nations.
I love that I get to use my gifts regularly in a way that is a blessing for the people I work with.

Missuguse inimesena kirjeldavad Sind su lähedased? I think those who know me well would describe me as a guy who likes to learn with the purpose to apply, likes sports and to have fun, is passionate about Jesus, his family, and seeing how people far from God can find their way back to Him. Especially in the last years Merle would describe me as more easily irritable and impatient. By God’s grace I’m repenting often and pressing forward.

Mis on Sinu kolm põhiväärtust? Millest lähtud olulisemate otsuste tegemisel? Christ-centered and Bible-based – I want my life to be about Jesus and anchored in and guided by the truths of the Scriptures.
Excellence – it is important for me that I give the best I have to what I do. I don’t like to do sloppy work! My verse guiding me in this is Colossians 3:23-24 “23 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, 24 since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.”

Missugusena näed vanematekogu rolli järgnevatel aastatel? Mis vallas tuleks kasvada? The role of elders is threefold:
– to provide direction for the church – to guard the doctrine of the church – to exercise discipline of the church
The last one is not only the correction needed when the church members live in unrepentant sin but also the formative intentional process of disciplining people in the ways of Jesus. Only when we have done a good job teaching, discipling, rebuking in love, can we actually revert to discipline. I think this is a growth area for us as elder board for the next 2 years, namely intentionally ensuring that the peop- le of Risttee are in discipleship environments that help them be with Jesus, become like Jesus, and do the things Jesus did.

Kuidas näed Risttee koguduse visiooni lähiaastatel? A big part of Risttee’s vision has been that all of us live out what is true of us namely worshippers, family, and ambassadors. We need to continually remind both ourselves and the Risttee members of what is true of us. We need to encourage everyone:
– towards who God is and the worship that He deserves
– towards God’s family and how to better care and love each other as family
– towards God’s mission of representing Him in words and deeds to a world without Jesus.

 • 55 aastane
 • abielus abikaasa Pillega
 • 8-aastane poeg Artur

Kui kaua oled kristlane olnud?
Olen kristlane aastast 1994. Järgmisel aastal saab täis 30 aastat.

Kus Sa töötad? Mida Sa oma töö puhul naudid?
Töötan IT ettevõttes disainerina. Mulle väga meeldib mu töö. Väga hea meeskond ja keskkond. Aga kõige rohkem mul meeldib, et saan rakendada oma loovust erinevate väljakutsete lahendamiseks.

Missuguse inimesena kirjeldavad Sind su lähedased?
Mu pere ütleb nii: sõbralik, heatahtlik, nutikas ja naljakas.

Mis on Sinu kolm põhiväärtust? Millest lähtud olulisemate otsuste tegemisel? Lähtun sellest, et see, mida ma teen võiks muuta maailma paremaks ja aidata inimesi Jumalale lähemale.

Missugusena näed vanematekogu rolli järgnevatel aastatel? Mis vallas tuleks kasvada? Näen vanematekogu ühel meelel veel tugevamalt seismas toetades tervet kogudust. Vanematekogu liikmed võiksid olla rohkem osa erinevate koguduse valdkondades, et rollid rohkem kattuksid. See aitaks mõista üksteist paremini ja tugevdaks kogudust.

Kuidas näed Risttee koguduse visiooni lähiaastatel? Suurema julgusega jagamas omavahel ja väljapoole kõike seda head, mida Jumal on meile andnud, mida me Tema käest oleme õppinud.

 • 39 aastane
 • abielus abikaasa Triinuga
 • 13-aastane tütar Evelinda, 10-aastane poeg Joosep Enno, 6-aastane tütar Hanna Teresa
 • “Pere on minu jaoks suur prioriteet ning pean ennast väga pere ja kodu keskseks meheks.”

Kui kaua oled kristlane olnud?
Olen lapsest saati kirikus käinud, kuid kindel otsus Kristust järgida sündis, kui olin 17.

Kus Sa töötad? Mida Sa oma töö puhul naudid?
Mul on hetkel kaks töökohta. Olen osalise koormusega tööl hingehoidjana Hellenurme hooldekodus, kus tegelen põhilselt vanurite ja asutuse personaliga. Samuti töötan Playtechis tehnilise toe spetsialistina.

Missuguse inimesena kirjeldavad Sind su lähedased?
Arvan, et mu lähedased ütleks mu kotha, et olen kannatlik, pühendunud, põhjalik, jumalakartlik ja aus. Mõni ütleks veel, et olen vaikne ja tagasihoidlik, kuid see võib olla petlik.

Mis on Sinu kolm põhiväärtust? Millest lähtud olulisemate otsuste tegemisel? Minu kolm põhiväärtust on põhjalikkus, ausus ja hoolivus. Suuremate otsuste puhul küsin alati, mis on on Jumala tahe ning proovin läbi kaaluda otsuse võimalikud tagajärjed.

Missugusena näed vanematekogu rolli järgnevatel aastatel? Mis vallas tuleks kasvada? Soovin, et vanematekogu saaks keskenduda rohkem vaimulikele teemadele ja vähem tegeleda administratiiv asjadega (kuigi need on ka väga olulised). Pean tähtsaks ka koos palvetamist ja Jumala tahte otsimist. Praktilise poole pealt igatsen, et saaks koguduses jüngerluskultuuri innustada ja juurutada.

Kuidas näed Risttee koguduse visiooni lähiaastatel? Usun, et koguduse visioon ei peaks tihti muutuma. Tihti annab Jumal kogudusele visiooni pikemaks ajaks. Oluline on sellele kindlaks jääda ja mitte liiga palju pendeldada. Samuti ei tohi olla pimestatud visiooni poolt, sest Jumal teeb ja räägib ka uut ning seda tuleb tähele panna. Koguduse visiooni osas peangi tähtsaks Jumala ja üksteise hääle kuulamist.

 • 33 aastane
 • abielus abikaasa Ireniga
 • 4-aastane tütar Kärolin, 1-aastane poeg Karl Joosep

Kui kaua oled kristlane olnud?
Teadlik elu Jeesusele usaldamine leidis aset üsna noorelt, ristitud sain 2004, seega 20+ aastat.

Kus Sa töötad? Mida Sa oma töö puhul naudid?
Töötan põhikohaga gümnaasiumis IT-juhina ja IT-ainete õpetajana. Naudin noorte inimeste keskel olemist ja nende elule kaasa elamist, erialast tööd ja gümnaasiumi vibe’i üldiselt.

Missuguse inimesena kirjeldavad Sind su lähedased?
Lähedased kirjeldavad mind ilmselt suhteliselt stabiilse ja rõõmsa inimesena, kes armastab Jeesust ja oma peret ja naudib motosporti.

Mis on Sinu kolm põhiväärtust? Millest lähtud olulisemate otsuste tegemisel?
* Arm on suurem kui hirm
* Jumala ees tuleb vastutada ja Temale püüda meeldida rohkem kui inimestele
* “Väga olulistes küsimustes ühtsus, muudes teemades austus, üle kõige armastus” (Mõte pärineb ilmselt mingilt kirikuisalt, aga ei mäleta, kellelt ja kas täpselt sellisel kujul. Igal juhul minu väärtusena on ta selliselt).

Missugusena näed vanematekogu rolli järgnevatel aastatel? Mis vallas tuleks kasvada?
Enda rolli näen pastori toetaja- ja kaasaminejana, mitte vastuvõitlejana. Saan ehk olla abiks koormate kandmisel. Rahutegija / üksmeele tooja sooviksin olla, et vanematekogu “vaib” oleks Jeesusekeskne ja vaimulikult ülesehitav ja ühtne. Seejuures praktilise inimesena täidaksin neid rolle, mis tarvis, et otsused saaksid tehtud ja konkreetsed ülesanded täidetud (olgu siis rahalised otsused, ehitusega seonduv või vaimuliku hoolekande teemad).

Kuidas näed Risttee koguduse visiooni lähiaastatel?
Visioneerimises ei ole ma tugev, pigem on tugevus haakida end hästi presenteeritud visiooniga ja olla hea kaasamineja. Siiani on väga haakinud koguduse ühtsuse-armastuse-kaasateenimise teema (et inimestel oleks rollid ja nad oleksid kaasatud ja armastatud ja armastaksid).

INIMESTE LOOD

MÕNINGATE UUEMATE  LIIKMETE TUTVUSTUSED

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Markus, 21, üliõpilane Maaülikoolis (õpin veeehitusinseneeriat).
Olen ainuke laps peres.
Emma Sepp ja Holger Hain kutsusid noortetööd tegema eelmise aasta sügisel, kuna ma kolisin sügisel Tartu otsisin samal ajal ka uut kogudust, et olla osa. Kuna ma aitasin noortetööga tundsin kuidas Jumal suunab mind olema osa ka sellest kogudusest.
Sündisin kristlikus peres, mille tõttu olen terve elu koguduses olnud, aga päästmispälve tegin 9 aastaselt ja sain veega ristitud alates sellest ajast mul hakkas tekkima suhe Jumalaga.
Selline sügavam suhe ja usk Jumalasse tekkis kui ma olin 11-12 aastane kui Jumal hakkas mind puudutama ja rahu andma. Jumal on mind kõnetanud läbi Piibli lugemise ja palve nähes, kuidas Püha Vaim aitab ja tervendab inimesi, kuidas Püha Vaim ja Jumala uuendab kristlase meelt.
Olen aidanud ülistusega, olen julgustanud kristlasi, olen teeninud koguduses valdkondades, kus abi on vaja, olen olnud abiks noortetööga.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Roman, 40
Töötan energiaettevõttes Vedelgaas OÜ tegevjuhina. Alustasin selles organisatsioonis 5a tagasi müügijuhina. Samal aastal (2018) alustasin ülikooliõpinguid Estonian Business Schoolis ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Kooli lõpetasin eelmisel aastal ja jätkasin samas õppeasutuses magistriõpinguid. Peagi hakkab esimene aasta läbi saama.

Mul on noorem õde ja noorem vend. Isa elab Võrus ja ema on surnud.

Risttee kogudusest olin kuulnud juba varasemalt, kui Peep pastoriametit pidas. Tol ajal ma Jumalat veel ei tundnud. Tee kogudusse sai alguse sõber Joonas Alvre julgustavast soovitusest. Tema rääkis mulle Meelisest ja GLS-ist. Võtsin mõnda aega hoogu ja siin ma nüüd olen.

Jeesust õppisin tundma Tartu Pauluse kirikus leerikoolis ja paralleelselt ühes kodugrupis iganädalase osaduse käigus. Hiljem külastasin mitmeid erinevaid kogudusi.

Viimati kõnetas Jumal mind ettevõttega väljasõidul olles. Võtsime ette ATV maastikumatka ja seal leidis aset sündmus, mille käigus kogesin Jumala piiritut armu ja hoidmist. ATV oli ümber minemas ja ümber minemise järgselt oleks võinud see järsust mäest alla veereda, kuid Jumal sekkus. See oli hetk, mil ma kogesin Tema kohalolu, õnnistust ja alandlikkust.

Ma olen saanud keeltes kõnelemise anni, samuti tunnen kutset juhtimises ja abistamises.

Loe minu artiklit “Tähenduse teejuhid 23”.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Mirjam, 46, SA Sõbralt Sõbrale.
Mu perekonnaks on õed ja õelapsed, kellega igapäevaselt suhtleme ja meid on kokku kümme. Igav ei ole.
Risttee kogudusse jõudsin mõne aasta eest ja tasapisi, liikmena olen siiamaani kirjas olnud Viljandis. Teismelisena sain tuttavaks oma pastori Aamo Remmeliga, kes me koolis usuõpetust andis (mitte meie klassile, vaid teistele – ma olen siiamaani juurelnud selle üle, mille järgi usuõpetust klassidele jagati). Ta kutsus me koori Viljandi kirikusse jõuluteenistusele laulma ja nii tekkisid esimesed kontaktid. See teekond on olnud kirju ja üles-alla kulgev ning kohati ka keeruline, aga olen kindel selles, et kes on oma elus Jumalaga kohtunud, võib vahepeal kus iganes ära käia, lõpuks jõuab ta ikka Jumala juurde tagasi. Olen mõelnud, et tahaksin liikuda sellest, et võtta päevas mingi kindel aeg Jumalaga olemiseks selles suunas, et Jumal on kogu aeg ja kõigis mu tegemistes minuga. Või veelgi parem – proovida aru saada, mis on Jumala plaan ja milline on minu osa selles.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Veiko, 53
Perefirmas Airsoftgo OÜ ( www.airsoftgo.ee ) olen tegev müügiga. Hetkel töötab vaid e-pood, sulgesime kaupluse Tartus eelmisel kuul. Pean Põltsamaa vallas talu, mida renoveerin igapäevaselt (koguduses käin kuni juunini Tartust, kuid edaspidi Lahavere külast).
Elan üksi, sest olen lahutatud. Mul on täiskasvanud lapsed (poeg ja tütar) . Tegutseme pojaga koos firmas, mida tema juhib.

Risttee kogudusse tulin jaanuari lõpus, Maire Latvala juhatusel. Olin vabanenud Tartu Vanglast, kus olin üle 5. aasta. Olime vanglakaplan Maire Latvalaga jt kaplanitega olnud tegevad vangla kirikus vähemalt 4 aastat, teenisin seal kabeli töölisena igapäeva- selt ning Mairega tegime ka ülistust. Juba enne vabanemist rääkis Maire mulle Risttee kogudusest ja et aeg-ajalt käib ka ise seal. Peale vabanemist 16.01. tulin pühapäevasele teenistusele ja sellest alates olen koguduses vähemalt pühapäeval käinud. Jumal, Püha Vaim, tõesti kõnetas mind ja puudutas nii hinges kui vaimus, sest kogu toimuv oli mulle lähedane, meeldiv ja kasulik. Esiteks sain puudutuse ülistuse ajal ja see on olnud nüüd iga kord teenistustel; teiseks on Sõna jagamine ja tunnistused olnud selged ja head; kolmandaks on osadus justkui pere, kodune olek. Selles koguduses toimuv on teistmoodi kui mujal ja see on just mulle sobiv (olen olnud eelnevalt kokkupuutes paljude kogudustega ja tean hinnata seda).

Jumal sai mu kätte tegelikult noorena, kui ma olin 21-aastane (1990). See oli ärkamislaines veel enne Eesti iseseisvumist ja ma olin siis Murru vanglas. Järgnes vanglakiriku rajamine (esimene kogu N.Liidus) ja tegevus seal igapäevaselt. Imed ja sadades päästetud olid argipäev. Peale vabanemist otsisin oma kohta, olin tegev nelipühilaste juures ja ka baptistikoguduses Moostes, vabakoguduses Põlvas ja Tartus Elu Sõnas. Abiellusin ja sündisid lapsed, lõplikuks kodukohaks sai Laeva.

Rajasime Jumalalt saadud juhatusena Tartumaale, Laeva külla, sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse 1995 a. ja tegutsesime seal abikaasaga 2001. aastani (rajasime ka filiaali Suurupi Sild, millest sai hiljem Lootuse Küla). Paralleelselt asusin juhtima ka Laeva valda (kuigi see sai üheks langemise kaasaaitajaks) ning olin tegev ka rehabilitatsiooninõukogus sotsiaalministeeriumis. Jumal tõstis kõrgele ja andis palju.

Pisikestest järeleandmistest ja kompromissidest, valedest valikutest ja oma himudest sai langus alguse ja see lõppes 2001. a. lahutusega ja uue vangistusega. Jumala eiramine kestis 20 aastat. See oli kaksikelu, kus vaimulik teadmine oli olemas, aga teod olid teised. Kogudus(t)ega ma enam seotud ei olnud, sest südametunnistus ei lubanud pühade keskel olla. Palvetasin küll ja Jumal hoidis paljus, kuid kuna elasin ilmalikult siis läks elu aina allamäge: lahutus, koguduses eraldatus, usukaaslastega suhte katkemine, alkohol ja peod, hoorus ja vägivald. 

Olin peale usuletulekut 1990. a. kolmel korral vanglas. Viimati siis sai Jumal teha nii, et 2017. a. tuli arusaamine,
küll arestimajas peale vahistamist, aga ikkagi. Siis toimus minus täielik meeleparandus ja hakkasin jälle käima koos Jeesusega. Jumal on mind kõnetanud tegelikult iga päev ka väiksemates asjades. Peale pöördumist ma ei taha teha ühtki valikut ja otsust, tegudest rääkimata, ilma Püha Vaimu juhtimiseta. Seepärast ma arvan ka, et Jumala Vaim juhtis mind Ristteele. See kõnetus alates esimesest teenistusel osalemisest puudutas mind väga. Sain aru, et see on minu koht. Samuti kõnetas Jumal mind koguduseliikmeks saamisena ja otsus oli seega kiire. Ma katsusin selle läbi ja tegin otsuse.

Jumal on andnud mulle sünnist saadik loomingulised anded: joonistamine (maalimine jne, olen vabakutseline kunstnik) ja musitseerimine (laul ja kitarrimäng, kirjutan ka lugusid ja laulusõnu). Ülistuses osalemine on olnud suur privileeg ja ka endale rahuldus, seda teeme Maire Latvalaga senini. Sõna jagamine (õpetuse and) oli mu tugevus enne langust, prohvetlikud kuulutused on aga taas sellele viidanud ja julgustanud taas kasutama seda.

Aleksander, 31, kunstnik

Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kõigepealt ma tahtsin lihtsalt näha, mismoodi teistes kogudustes teenitakse, aga siis jäingi Ristteele käima.

Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Jumala Sõna hakkas mind otsesemalt kõnetama ilmselt alates aastast 2017. Umbes siis leidsin kusagilt ühe “unustatud” Uue Testamendi raamatukese. Alguses uurisin seda üksinda, aga varsti hakkasin otsima ka mõttekaaslaseid. Aastatega mu tunnetus süvenes ja igatsus sai täielikuks. Otsustasin Jeesuse vastu võtta ja läksin ka leerikooli. Kindlasti on mul Jeesuse tundmaõppimine ikka veel käsil.

Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud? Oma juhatuse ja hoolitsusega.

Mis on Sinu annid, tugevused? Usk ja pikameelsus.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Romeo, 29, ōpetaja
Olen abielus Amaliega ja meil on poeg Oswald.
Sattusin Ristteele tänu sõpradele, kes käisid seal juba varasemalt. Kasvasin kristlikus peres. Jumal kõnetab mind läbi piibli lugemise.
Ma olen hea inimeste inimene. Samuti olen kûllaltki pikka kasvu – saan aidata kōrgelt riiulilt asju alla tōsta. Olen Jumalale tohutult tänulik, et ta mind on juhtinud RT kogudusse ja läbi koguduse elu ja teiste liikmete minu elu kujundanud ja juhtinud.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Elise Nora, 28, hetkel töötan klienditeenindajana Maaülikooli hobusekliinikus. Hariduselt ja südames olen aga tantsuõpetaja. Jumal on mind õnnistanud peagi 4-aastaseks saava poja Andrease kasvatamisega.

Risttee kogudusega tutvusin kaudselt läbi Karita aasta tagasi. Muidu olen luteri taustaga, noor kristlane. Aga otsisin seda oma kohta, tundsin et vajan suuremat koguduse tuge, et usus püsida. Risttees ei ole võimalik nähtamatuna istuda 🙂

Kristlusega tegin tutvust ülikooliaastatel oma tolleaegse romantilise huvi taustal. Kuigi olen pärit mittekristlikust perest, siis huvi vaimsuse vastu siiski tuli kodust kaasa. Usk kõrgemasse jõusse kinnistus koguduse keskel elades üsna loomulikult ning Tema Jumalaks tunnistamine polnud raske samm. Jeesusega tutvumine oli veidi keerulisem. Kuigi seda tundub imelik tunnistada, siis seriaal “The Chosen” mängis suurt rolli Jeesuse tundma õppimisel. Ja muidugi ei tulnud see seriaal ka minu ellu juhuslikul hetkel, vastuvõtlikkus oli tagatud olukorras, kus oma risti all põlvili olin langenud.

Viimase kuu aja sees on mul olnud kaks suguvõsa sünnipäeva, kus olen näinud üle väga pika aja mõningaid sugulasi. Tabasin mõlemal end jälgimas põlvkondade mustreid, kuidas kasvukeskkond inimeste kujunemist mõjutab, milliseid valikuid selle tulemusel elus tehakse. Olen kasvanud isata, mu ema on mind üksi kasvatanud. Ka minu pool-õde on ta üksi kasvatanud. Ja siin ma siis ennast leian, kasvatamas üksi oma last. Mingis plaanis tekib ahastus võimetusest, aga samas sügav igat- sus mustreid murda. Ja Ta ütleb: “Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.” Jh 14:27 Ja “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Mt 6:33.

Ma arvan, et minu suurim and on tundlikkus. Eks vahel on ka raske seda tugevusena näha, kuid sellest lähtuvad paljud minu silmis imetlusväärsed ning kasulikud omadused – kunstitunnetus, eneseteadlikkus, tundetaip (ehk emotsionaalne intelligentsus). Sealt tuleneb ka minu usuelu päästerõngaks kujunenud voorus – alandlikkus.

Nimi, vanus, amet (millega tegeled). Kes kuuluvad su perekonda?
Kuidas jõudsid Risttee kogudusse?
Kuidas ja millal õppisid Jeesust tundma?
Kuidas Jumal on Sind viimati kõnetanud?
Mis on Sinu annid, tugevused?

Margo, 39
Olen abielus ja 3 aastase poisi isa. Kasvasin usklikus peres ja õppisin Jumalat tundma juba varakult. Umbes 15 aastaselt tunnistasin Jeesust avalikult, mind ristiti ja astusin Tartu Kolgata Baptistikoguduse liikmeks.
Huvi looduse ja maailma vastu viis mind õppima Tartu ülikooli geograafiat ja hiljem magistriõppesse ökoloogiat, kuid juba kooli ajal asusin tööle IT alal ja töötan siiani tarkvara insenerina. Pärast kooli-aega olen elanud umbes kaheksa aastat Tallinnas ja mujal, kuid COVIDi aasta alguses tulin tagasi Tartusse. Vahepeal oli kodukogudus kolinud uude majja ja ma isegi soovisin liikuda edasi ja leida koht, kus võiksin usus kasvada. Selleks on vaja teisi enda ümber ja kuna Ristteel tekkisid mõned kontaktid, siis jäin siia käima. Jumal räägib minuga sageli läbi iga- päevaste asjade, kuid tihti tuletab ta meelde, seletab ja annab tunnetuse oma Sõnast.
Mind on kõnetanud ka eestpalve ja evangeeliumi kuulutamine ja olen näinud, kuidas Jumal julgustab selle suunas edasi tegutsema.

MATERJALID

Liitu teated@risttee.ee meililistiga

Saadame aastas mõned tähtsad kirjad kogudust puudutavate sündmuste ja tähtsamate otsuste osas. Ei spämmi ja ei jaga Sinu e-posti aadressit kolmandatele osapooltele.

Koheselt tuleb Sinu postkasti automaatkiri, kus tuleb liitumine veelkord kinnitada, misjärel oledki listis :)