Ristteest

Kirik teistele, kodu kõigile

Me oleme Jumala lapsed, kes perekonnana elades hoolitsevad üksteise vajaduste eest. Jumala eesmärk on läbi aegade olnud leida ja muuta inimesi selliselt, et nende eludest võiks kõik näha milline Tema on. Tänu Jeesusele oleme me Jumala armastatud lapsed – Jumala pojad ning tütred. Perekonnana me jagame oma elu üheskoos – naerame ja nutame, tülitseme ja lepime, pidutseme ja sööme, hoolitseme üksteise praktiliste vajaduste eest, julgustame, noomime, räägime üksteisele tõtt armastuses.

Me oleme Jumala saadikud, kelle elud ja sõnad näitavad tulevast reaalsust. Jumal saatis oma poja Jeesuse maailma inimesena. Ta elas konkreetses kultuuriruumis, sõi ja suhtles, töötas ja puhkas selliselt, et inimesed tema ümber nägid ja kogesid milline Jumal tõeliselt on. Nõnda ka meie, olles ise kogenud lepitust, oleme nüüd lepituse saadikutena saadetud oma kultuuri ja inimeste keskele taastama kogu loodu suhet Jumalaga. Saadikutena õpime me tundma oma kultuuri ja inimesi selliselt, et Hea Sõnum oleks meie sõnade ja tegude kaudu mõistetav ja arusaadav.

Me oleme Jumala ülistajad, kes igatsevad muutuda rohkem Tema sarnaseks. Mõistes, et me oleme samaaegselt rohkem kadunud ja eksinud kui iial arvata oskame ning enam armastatud ja igatsetud kui eales loota oleme osanud, tekitab see meis vastusena sügava rõõmu ning igatsuse enam õppida tundma Jumalat, kes meid nõnda on armastanud. Ülistajatena kiidame me Jumalat kogu oma olemusega selle eest, kes ta on ning mis ta teinud ja tegemas on, ning igatseme teda aina rohkem tundma õppida ning Kristuse sarnaseks saada.